Filip Kovačević: Pobunjenici sa Mauna Kee (kolumna)

U današnjem globalizovanom svijetu, Havaji simbolizuju uživanje, odmor, bjekstvo od svakodnevnih briga I obaveza. Palme, plaže, upečatljive boje, ukusnu hranu. Milioni turista koji ih posjećuju svake godine uostalom i dolaze radi toga. A ljudi obično vide samo ono što žele da vide. Raj na zemlji, oazu spokojstva u sveopštem haosu, … Pročitaj više

Filip Kovačević: Rusi dolaze, opet (kolumna)

Prije tačno 50 godina, kanadski režiser Norman Džuison je, pod nazivom „Rusi dolaze“, snimio film koji ismijava paranojičnu političku propagandu hladnoratovskog vremena o potencijalnoj ruskoj invaziji SAD-a. Radnja se odvija u malom američkom obalskom gradiću pored kojeg se, greškom kapetana, nasukala ruska podmornica. Baš kao i u sferi tadašnje visoke … Pročitaj više

Stefan Đukić: Voditi kampanju za referendum o neutralnosti

Iz­o­sta­nak NA­TO in­te­gra­ci­ja kao te­me u pred­iz­bor­noj pri­či mo­že se po­sma­tra­ti dvo­ja­ko, sma­tra član UO Po­kre­ta za ne­u­tral­nost Ste­fan Đu­kić. On ka­že da sa jed­ne stra­ne hra­bri ne­pri­sta­ja­nje od­re­đe­nih su­bje­ka­ta na bi­nar­ne opo­zi­ci­je „nas” i „njih” ko­je je u svim pret­hod­nim iz­bor­nim ci­klu­si­ma na­me­tao vla­da­ju­ći DPS, a opo­zi­ci­ja pri­hva­ta­la, ne … Pročitaj više

Ognjen Jovović: Na Zapadu nešto novo (kolumna)

Prije par dana, iz Alpbaha (Austrija), prvi čovjek Evropske komisije, Žan Klod Junker, poslao je ohrabrujuću poruku da Evropa treba da ima “zajedničku spoljnu i odbrambenu politiku“. Činjenica je da EU, makar formalno, u Lisabonskom ugovoru sadrži čitavo poglavlje vezano za Zajedničku bezbjednosnu i odbrambenu politiku. Međutim, da bi se … Pročitaj više

Filip Kovacevic: China and the Balkans Revisited

In December 2014, I wrote an article on the intensification of the Chinese political and economic presence in the Balkans.[1] I discussed the Chinese relations with the Balkan states chronologically and underlined the importance of the annual „16+1“ summits between China and 16 East-Central European states, including those states in … Pročitaj više