Filip Kovačević: Milošević i CIA (kolumna)

Beogradski časopis Nedeljnik izazvao je medijsku buru krajem prošle sedmice kada je objavio tajna dokumenta o Slobodanu Miloševiću iz arhiva CIA. Poput šumskog požara, kratke izvode iz teksta u Nedeljniku, zajedno sa fotografijama originalnih dokumenata, proširili su internetom veb portali iz većine bivših jugoslovenskih republika. Pokrenula se lavina komentara i … Pročitaj više

Ognjen Jovović: Dok uništava školstvo i zdravstvo, Vlada Crne Gore šalje milion eura u Avganistan

Vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra Po­kre­ta za ne­u­tral­nost Og­njen Jo­vo­vić is­ti­če da ni­je iz­ne­na­đen in­for­ma­ci­jom da Vla­da po­ma­že voj­sku Av­ga­ni­sta­na sa 1,2 mi­li­o­na dolara, te da se ra­di o još jed­nom u ni­zu pro­ma­ša­ja ko­je spro­vo­di „Vla­da kon­ti­nu­i­te­ta Mi­la Đu­ka­no­vi­ća“. – Na­i­me, u pi­ta­nju je ista ona vla­da, i isti čo­vjek ko­ji … Pročitaj više

Filip Kovačević: Trinaesti čovjek (kolumna)

Za američkog diplomatu Maršala Brementa saznao sam sasvim slučajno. U deklasifikovanim izvještajima američkog Savjeta za nacionalnu bezbjednost sa kraja 70tih godina pisanih za Karterovog savjetnika, poznatog teoretičara geopolitike, Zbignjeva Bžežinskog, bio je potpisan kao autor ideje da od Avganistana treba napraviti „Vijetnam za Sovjetski savez“ – šokantan poraz od koga … Pročitaj više

Filip Kovačević: Sumrak ili svitanje Evrope (kolumna)

Neposredno pred krvavi raspad Jugoslavije, često je citirana izjava srpskog filozofa i književnika Radomira Konstantinovića „kriza je velika; naši izgledi su, dakle, veliki“. Tumačenje je bilo optimistično. Kriza znači mogućnost da se krene ispočetka, da se ponovo promiješaju karte, da se na osnovu ranijih negativnih iskustava, izgradi novi društveno-politički sistem … Pročitaj više