Marko Milačić

biomarko

Marko Milačić
Član UO NVO “Pokret za neutralnost Crne Gore”
Member of the Bord of Directors, NGO “Movement for Neutrality of Montenegro“

 

Biografija:      Rođen je 1985. godine u Podgorici (Crna Gora)
Biography:    Born in 1985. in Podgorica (Montenegro)
Obrazovanje: Magistrant je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crna Gora, smjer: Međunarodni odnosi
Osnovne i specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crna Gora, smjer: Novinarstvo
Education:     Studies Master II, Faculty of Political Science, University of Montenegro, direction: International Relations
Bachelor and Master I, Faculty of Political Science, University of Montenegro, direction: Journalism
Pozicije: Piše tekstove za nezavisni nedjeljnik “Monitor”
Stalni je dopisnik regionalnog političkog magazina “Nedeljnik”
Povremeno piše za nekoliko regionalnih listova
Radio je u nacionalnom Javnom servisu, gdje je nekoliko godina bio novinar i prezenter u spoljnopolitičkoj redakciji i jedan od urednika spoljnopolitičkog magazina “Globus”
Učesnik je brojnih novinarskih programa i kurseva, kao i seminara o politici, bezbjednosti i ljudskim pravima u zemlji i inostranstvu
Positions: Writes for the independent weekly „Monitor“
Regular correspondent for the regional political magazine „Nedeljnik“
Occasionally writes for several regional newspapers
Worked in the national public service, where he was reporter and presenter in the redaction for foreign news and an editor for foreign policy magazine „Globus“ for several years
Participated in numerous journalistic programs and courses, as well as seminars on politics, security and human rights in Montenegro and abroad
Oblasti istraživanja: politika, geopolitika, bezbjednost, mediji
Fields: Politics, geopolitics, security, media
Publikacije:   Mnogobrojne kolumne u nezavisnom dnevniku “Vijesti”, kao i u drugim crnogorskim dnevnim listovima, brojni radio i televizijski nastupi
Publications:  Numerous columns for the independent daily „Vijesti“ as well as in other
Montenegrin daily newspapers, numerous radio and television appearances.
Znanje jezika: Engleski jezik
Languages:    English