Ognjen Jovović

ognjen1

 

Ognjen Jovović
predsjednik Skupštine NVO “Pokret za neutralnost Crne Gore”
 President of the Assembly, NGO “Movement for Neutrality of Montenegro”

 

Biografija: Rođen 1989. godine u Nikšiću (Crna Gora)
Biography: Born in 1989. in Niksic (Montenegro)
Obrazovanje: Magistarske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer: Filozofija politike (2012 – )
Osnovne i specijalističke studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer: Filozofija, (2008-2012) stečeno zvanje: professor filozofije
Gimnazija “Stojan Cerović”, Nikšić, smjer: prirodno-matematički (2004-2008)
Education: Master II, University of Montenegro Faculty of Philosophy, direction: political philosophy (2012 – )
Bachelor and Master I, University of Montenegro Faculty of Philosophy, direction: philosophy (2008-2012), title: professor of Philosophy
High school “Stojan Cerovic”, direction:Natural sciences and mathematics department (2004-2008)
Pozicije: Polaznik III generacije “Škole političke filozofije dr Zoran Đinđić” (Beograd, maj 2013.)
Vođa studentskih protesta 2011. godine i jedan od vođa velikih građanskih protesta “Vrijeme je!” (mart-april 2012.)
Osnivač i bivši predsjednik Studentskog vijeća Filozofskog fakulteta u Nikšiću.
Positions: Participant of the Third generation of the School of political philosophy “Zoran Djindjic” (Belgrade, May, 2013.) Leader of student protests (2011.) and one of the leaders of the civil protests “It`s time!“ (March-April, 2012.)
Founder and former president of the Student Council of the Faculty of Philosophy
Oblasti istraživanja: Politika, politička filozofija i geopolitika
Fields: Politics, political philosophy and geopolitics
Publikacije: Autor je brojnih kolumni u crnogorskim dnevnim listovima “Vijesti” i “Dan”, mnogobrojni radio i tv nastupi, izjave za medije… Autor je teksta “Zoran Đinđić između dvije Evrope” (79-92) objavljeno u “Zbornik radova učesnika i učesnica Treće regionalne Škole političke filozofije “dr Zoran Đinđić”, 2014. godina
Publications: Author of a number of columns in the daily newspaper „Vijesti“ and „Dan“, numerous radio and TV appearances, statements to the media… Author of the text „Zoran Djindjic between two Europe“ (seen in: Proceedings of the participants of the Regional School of Political philosophy „Zoran Djindjic“), 2014.
 Znanje jezika: Poznaje osnove ruskog, njemačkog i grčkog jezika
Languages: Russian, German and Greek (basic knowledge)