Vladislav Dajković

2014-10-26-00.55.191

Vladislav Dajković
Član Upravnog odbora NVO „Pokret za neutralnost Crne Gore“
Member of the Board of Directors, NGO “Movement for Neutrality of Montenegro”

 

Biografija: Rođen je 1992. godine na Cetinju (Crna Gora)
Biography: Born in 1992. in Cetinje (Montenegro)
Obrazovanje: Magistarske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smjer: Međunarodna politika (2014 – )
Stipendija meksičke Vlade i godinu provedenih dana na prestižnom univerzitetu Tecnologico de Monterrey u Mexico City-ju gdje diplomira na temi “Bušova doktrina i njena veza sa neoliberalizmom” (2014.)
Obavljena praksa u Vašingtonu gdje intenzivno uči engleski jezik i stiče nova znanja (2012.)
Ekonomski fakultet u Beogradu, smjer: Međunarodna ekonomija (2010-2012)
Osnovna i srednja škola u Podgorici
 Education:  Master II, Faculty of Political Sciences in Belgrade, direction: International Politics (2014 – )
Mexican Government Scholarship and spent a year on the prestigious University of Tecnologico de Monterrey in Mexico City, where he graduated on the thesis „Bush doctrine and its links with neoliberalism“ (2014.)
Practice in Washington and intensive learning of English and gaining new experiences (2012.)
Faculty of Economics, direction: International Economics (2010-2012)
Primary and secondary schools in Podgorica 
Pozicije: Radio u sektoru Marketinga i Prodaje u elitnom hotelu “Regent” u Porto Montenegro u Tivtu (2014.)
Positions:  Worked in marketing and sales in a exclusive hotel „Regent“ in Porto Montenegro in Tivat (2014.)
Znanje jezika: Engleski i španski jezik
 Languages: English and Spanish