Daniel Estulin

0_DEstulin

Daniel Estulin

Biografija:

Daniel Estulin je rođen 1966. godine u Vilnjusu (Litvanija). Širokoj javnosti je poznat kao autor i govornik kojem je jedna od glavnih oblasti interesovanja Bilderberška grupa. Kao rezultat obimnog istraživačkog rada  napisao je knjigu „Istinita priča o Klubu Bilderberg“. Održao je brojne seminare i tribine širom svijeta.

U intervjuu koji je dao radijskom voditelju Aleks Džonsu Estulin je opisao svoju prošlost, koja ga je dovela do sadašnje profesije: „Ja sam ruski emigrant koji je iz SSSR-a protjeran 1980. godine. Moj otac je bio disident koji se borio za slobodu govora, koji je bio zatvaran i mučen od strane pripadnika KGB-a. Pretrpio je dvije političke smrti. Kada su se ti ljudi umorili od nas onda su nas protjerali. Preselili smo se u Kanadu i prije 12 godina sam došao u Španiju. Moj deda je bio pukovnik u KGB i kontraobavještajac 1950-tih godina, tako da sam privilegovan da dobijam dosta informacija iz tajnih službi koje su najbolji izvor informacija. Ne samo od pripadnika KGB, već i od ljudi iz MI6, iz CIA, jer većina tih ljudi koji rade za tajne službe, kao što znate, su patriote i vole svoju zemlju i to rade za dobrobit svoje nacije i oni su prvi u potpunosti preplašeni planovima Bilderberga.“

Estulin je napisao knjigu „Istinita priča o Klubu Bilderberg“ (originalni naslov „La Verdadera Historia del Club Bilderberg“) koja predstavlja izvještaje o sastancima najmoćnijih ljudi na svijetu. Prema Estulinovoj knjizi, tajanstveni članovi Bilderberg grupe donose velike političke, ekonomske i društvene odluke od njihovog prvog okupljanja 1954. godine.

Estulin je objavio drugu knjigu „Los secretos del club Bilderberg“, koja je objavljena u septembru 2006. godine, a koju je Fidel Kastro opisao kao „fantastičnu priču“.

U decembru 2007. godine Estulin je gostovao u šou programu Aleks Džonsa u kojem je tvrdio da je „dobio informaciju od izvora unutar američke obavještajne službe koji su mu sugerisali da ljudi iz najviših nivoa američke Vlade uzimaju u obzir pokušaj atentata na kongresmena Ron Pola jer se oni osjećaju ugroženima zbog njegove brzorstuće popularnosti kao kandidata za predsjednika.“ Estulin je radio sa američkim novinarom pokojnim Džejms „Veliki Džim“ Takerom koji je imao slična interesovanja za aktivnosti Bilderberg grupe.

Dana 10. avgusta 2010. godine kubanska državna novinska agencija Prensa Latina objavila je cjelokupan tekst o razmišljanjima bivšeg predsjednika Fidela Kastra, koji je citirao Estulina iz knjige „Los secretos del club Bilderberg“, na temu „Svjetska Vlada“. Odabrani citati iz Estulinove knjige su fokusirani na materijal zahvaljujući Lindonu LaRošu i članovima njegovog pokreta.

Aktivnosti i osvojene nagrade:

Septembar 2005 – „Istinita priča o Bilderberg grupi“ prodato u 40.000 primjeraka u Španiji u prvoj sedmici

Septembar 2005 – „Istinita priča o Bilderberg grupi“ dobitnik je nagrade za inostranu knjigu godine u kanadi od poznatog časopisa „The Kingston Eye Opener“. 

Maj 2010 – Konferencija u Evropskom parlamentu na temu „Klub Bilderberg“.

Avgust 2010 – Privatni sastanak sa Fidel Kastrom. 

Avgust 2010 – Naslovnica „Time“ magazina (online edicija). 

Oktobar 2010 – Dva održana govora pred Generalštabom Venecuele i ALBA ambasadorima na temu „Strukture moći u svijetu“ i „Klub Bilderberg“ 

Oktobar 2010 – Privatni sastanak sa predsjednikom Hugo Čavezom 

Jul 2011 – Zlatna medalja za doprinost humanosti. Nagrađen od JFK Univerziteta u Buenos Airesu.

Jul 2011 – Konferencija u Kulturnom centru Garcia Markez, Bogota, Colombija pred 3.600 ljudi 

Jul 2011 – Non-fiction knjiga godine u Kolumbiji. Nagrađen od Editorial Planeta (četvrte izdavačke kuće na svijetu) za knjigu „Istinita priča o Klubu Bilderberg“.

Jul 2011 – Specijalni gost sajma knjiga u Limi, Peru. 

Decembar 2011 – Konferencija u Evropskom parlamentu na temu „Finansijska kriza“.

Februar 2012 – Wall Street Journal Italija, u p.1 artiklu piše „Estulin je jedan od nekoliko ljudi na svijetu koji je razumio prave razloge globalne finansijske krize“.

Maj 2012 – Gost na najslušanijem radio programu u SAD. „Coast to Coast“ sa George Noori. 32 milliona slušalaca. 

Oktobar 2012 – Gost govornik na Schiller Međunarodnoj konferenciji, Njemačka na temu “Sistemska kriza i deindustrijalizacija u svjetskoj ekonomiji“

Januar 2013 – Konferencija u Pragu u prisustvu predsjednika Češke Vaclav Klausa i članova Vrhovnog savjeta o izazovima „Evropskih integracija“

Maj 2013 – Promocija za „Desde la Sombra“ od Daniela Estulina proglašena za najbolju promociju godine na prestižnom festivalu u Njujorku.

Jun 2014 – Nominovan za Pulicerovu nagradu za posljednju knjigu „Transevolucija – dolazeće doba ljudske destrukcije“

Septembar 2014 – Nominovan za jednog od deset najuticajnijih pisaca u Španiji

Novembar 2014 – „Transevolucija – dolazeće doba ljudske destrukcije“ – u Amazon uredništvu proglašen u top 100 omiljenih knjiga godine.

Između 2005 i 2014. godine knjiga Daniela Estulina „Istinita priča o Klubu Bilderberg“ pojavila se na preko 200 naslovnica novina i magazina u preko 40 zemalja.

„Istinita priča o Klubu Bilderberg“  prodata je u preko 6.5 miliona primjeraka u 64 države i prevedena je na 42 jezika.

 

Biography:

Daniel Estulin (born in Vilnius, Lithuania, August 29, 1966) is an author and public speaker whose main interest is the Bilderberg Group an annual invitation-only conference of the elites in the fields of business, finance, media, military and politics. He is known for his extensive works on this group, having written a book called „The True Story of the Bilderberg Group“, as well as for his live seminars throughout the world, and has been quoted as saying that the Bilderberg Group’s „main objective is creating a world government ruled by an elite group of people whose main objective is to control the natural resources of the planet“.

In an interview with radio host Alex Jones, Estulin described his background, which led him to his profession:“I’m a Russian expatriate who was kicked out of the Soviet Union in 1980. My father was a dissident who fought for freedom of speech who was jailed, tortured by theKGB. Suffered two political deaths. When these people got tired of us they threw us out. We moved to Canada and 12 years ago I came to Spain. My grandfather was a colonel in the KGB and the counter-intelligence in the 1950s, so I am privileged somewhat to get a lot of the information from secret service which are our best sources of information. Not only the KGB people but the MI6 people, the CIA because most of the people who work for the secret service as you probably know are patriots and they love their country and they’re doing it for the good of the nation and they’re the first ones absolutely terrified of the plans of the Bilderbergers“.

Estulin wrote The True Story of the Bilderberg Group (original title: La Verdadera Historia del Club Bilderberg), purportedly a report on the nature and meetings of the world’s most powerful people. According to Estulin’s book, the secretive Bilderbergers have been making major political, economical and social decisions since their first gathering in 1954.

Commenting on an episode in this book, Bruce Ramsey wrote „The method here is to initiate the reader into a special group of in-the-know; of mixing facts with assertions so that the casual reader won’t tell them apart, and to draw lines between A and B, when A is the person you want to impeach and B is a known wickedness.“

Estulin published a second book, Los secretos del club Bilderberg, released in September 2006, described by Fidel Castro as a „fantastic story“.

In December 2007, Estulin appeared on the Alex Jones Show, and claimed that he had „received information from sources inside the U.S. intelligence community which suggests that people from the highest levels of the U.S. government are considering an assassination attempt against Congressman Ron Paul because they are threatened by his burgeoning popularity“ as a presidential candidate. Estulin has worked with American journalist, the late James „Big Jim“ Tucker who had a similar interest in the activities of the Bilderberg Group.

On August 19, 2010, the Cuban state news agency Prensa Latina published the full text of a „reflection“ by former President Fidel Castro which was devoted to quoting Estulin from Los secretos del club Bilderberg, on the topic of „The World Government.“ The selected quotes from Estulin’s book focused on material credited to Lyndon LaRoucheand members of his movement.

Activities and awards:

September 2005 – The True Story of the Bilderberg Group sells 40,000 copies in Spain in first week

September 2005 – The True Story of the Bilderberg Group wins foreign book of the year award in Canada by a legendary newspaper, The Kingston Eye Opener. 
May 2010 – Conference at the European Parliament on „Club Bilderberg“.
August 2010 – Private meeting with Fidel Castro. 
August 2010 – Time magazine cover (online edition). 
October 2010 – Two speeches to the Joint Chiefs of Staff of Venezuela and ALBA ambassadors on „World Power Structures“ and „Club Bilderberg“ 
October 2010 – Private meeting with President Hugo Chavez 
July 2011 – Gold Medal for contribution to humanity. Awarded by the JFK University of Buenos Aires 
July 2011 – Conference at Garcia Marquez Cultural Center, Bogota, Colombia for 3,600 people 
July 2011 – Non-fiction book of the year in Colombia. Awarded by Editorial Planeta (#4 publishing group in the world) for The True Story of the Bilderberg Group.
July 2011 – Special Guest Book Fair Lima, Peru. 
December 2011 – Conference in the European Parliament on „the financial crisis“.
February 2012 – Wall Street Journal Italy, in a p.1 article states that „Estulin is one of the few people in the world who understood the real reasons for the global financial crisis.“ 
May 2012 – Guest on one the most listened to radio programs in the USA. Coast to Coast with George Noori. 32 million listeners. 
October 2012 – Guest speaker at Schiller International Conference, Germany on “Sistemic Crisis and deindustrialization in the world’s economy”
January 2013 – Conference in Prague in the presence of the President of the Czech Republic, Vaclav Klaus and his Privy Council on dangers of „European Integration“ 
May 2013 – Promo for Desde la Sombra by Daniel Estulin named best promo of the year at the prestigious festival in NY. 
June 2014 – Nominated for Pulitzer Prize for my latest book, TransEvolution – the Coming Age of Human Deconstruction
September 2014 – named one of 10 most influential writers in Spain
November 2014 – TransEvolution – the Coming Age of Human Deconstruction – Amazon editor’s Top-100 Favorite Book of the Year.

Between 2005-2014 Daniel Estulin’s True Story of the Bilderberg Club appeared on over 200 covers of newspapers and magazines in over 40 countries.

The True Story of the Bilderberg Group has sold over 6.5 million copies in 64 countries and has been translated into 42 languages. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Estulin