Kontakt

Adresa: Ul. Hercegovačka br. 92, Podgorica


E-mail: neutralnost@mnmne.org


Kontakt osobe:

Ognjen Jovović, v.d. izvršnog direktora i predsjednik Skupštine
br. tel.: 069 556 759
Filip Kovačević, predsjednik Upravnog odbora
e-mail: filip@ac.me

Broj žiro računa:
510000000008017478 (Crnogorska komercijalna banka)
IBAN: ME25510000000008017478

P i s m o

[contact-form to=’constantinepv13@gmail.com’ subject=’Pozdrav’][contact-field label=’Ime i prezime’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Poruka’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]