Filip Ivanović: NATO nije naš interes (kolumna)

Dosadašnja argumentacija NATO promotera, nažalost, više je pseudo-argumentacija koja se oslanja na manipulativnu propagandu igrajući na kartu neobaviještenosti ljudi i njihove opravdane privrženosti evropskim integracijama