Filip Kovačević: Preporod evropske ljevice (kolumna)

  Nema političke stabilnosti ni ekonomskog rasta na tlu Evrope u narednom periodu bez jačanja ljevičarske alternative postojećem neoliberalnom statusu kvo, oličenom u djelovanju zloglasne „trojke“ – Evropske komisije, Evropske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Širom Evropske unije, politika „trojke“ koja se sastoji od eufemistički nazvanih „mjera štednje“, a … Pročitaj više

Saopštenje NVO Pokret za neutralnost Crne Gore, 12.03.2014

Krivično da odgovaraju oni koji su potpisali ponižavajući sporazum sa SAD Već duže vrijeme je poznato da se Evropska unija protivi potpisivanju bilateralnih sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama o neizručivanju američkih državljana Međunarodnom krivičnom sudu. Dnevni list „Dan“ je naveo da se u izvještaju evropskog komesara za proširenje Štefana Filea … Pročitaj više

Režim priznao da narod neće u NATO

Uče­sta­le iz­ja­ve pred­stav­ni­ka Vla­de, uklju­ču­ju­ći iz­ja­ve mi­ni­sta­ra Igo­ra Luk­ši­ća i Du­ška Mar­ko­vi­ća, da re­fe­ren­dum o ula­sku u NA­TO ni­je po­tre­ban, pred­sta­vlja­ju in­di­rekt­no pri­zna­nje da u gla­sač­kom ti­je­lu Cr­ne Go­re ne po­sto­ji ve­ći­na ko­ja bi po­dr­ža­la tu ide­ju, sma­tra­ju u Po­kre­tu za ne­u­tral­nost. – To je i ja­san znak ko­li­ki je … Pročitaj više

Saopštenje NVO Pokret za neutralnost Crne Gore 02.03.2014

Vojna neutralnost ne zahtjeva ponovno uvođenje vojnog roka Nije tačna tvrdnja potpredsjednika Vlade i ministra pravde Duška Markovića da bi vojna neutralnost Crne Gore zahtjevala ponovno uvođenje služenja vojnog roka. Očigledno je da Markoviću nije cilj da na iskren i nepristrastan način informiše građane i građanke Crne Gore o konceptu … Pročitaj više

Filip Kovačević: A5 na B3 (kolumna)

Iako se u konkretnom slučaju ne radi o šahu, sličnost ovog naslova sa  šahovskim potezom nije slučajna. Naime, geopolitička koncepcija kojom  se posljednjih decenija rukovodi američka bankarsko-vojno-industrijska  oligarhija vidi svijet kao jednu veliku šahovsku tablu. Ne treba da čudi  da je upravo takav i naslov knjige Zbignjeva Bžežinskog, jednog od  … Pročitaj više

Ambasadorka Ukrajine u Crnoj Gori sastala se sa predstavnicima NVO Pokret za neutralnost Crne Gore

Ambasadorka Ukrajine u Crnoj Gori Oksana Sljusarenko sastala se sa direktorom NVO „Pokret za neutralnost Crne Gore“ Markom Milačićem. Sastanku su takođe prisustvovali i predsjednik UO NVO prof. dr Filip Kovačević i savjetnik Ambasade Volodimir Cibulnik. Ambasadorka Sljusarenko je informisala sagovornike o razvoju situacije u Ukrajini,kao i o koracima koje … Pročitaj više

Filip Kovačević: NATO – Novi horizonti (ratnog haosa)

Ako je iko vjerovao da NATO svojim aktivnostima nema namjeru da destabilizuje Evropu, izazivajući novi hladni rat protiv Rusije, a zarad interesa angloameričkog vojno-industrijskog kompleksa, tekst generalnog sekretara te organizacije Andersa Fog Rasmusena je dovoljan da ga razuvjeri. Umjesto da potencira političku, ekonomsku i kulturnu saradnju u okviru šireg evropskog … Pročitaj više

Pokret za neutralnost pozvao ministarku odbrane da podnese ostavku, a Skupštinu da donese hitnu odluku

    Po­kret za ne­u­tral­nost za­tra­žio je ju­če ostav­ku mi­ni­star­ke od­bra­ne Mi­li­ce Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić i hi­tan po­vra­tak pri­pad­ni­ka voj­ske iz Av­ga­ni­sta­na. Pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Po­kre­ta za ne­u­tral­nost Fi­lip Ko­va­če­vić ka­zao je da iz­ja­va­ma po­sli­je sjed­ni­ce Sje­ver­no­a­tlant­skog sa­vje­ta na ni­vou mi­ni­sta­ra od­bra­ne u Bri­se­lu, Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić stva­ra la­žnu sli­ku u cr­no­gor­skoj jav­no­sti … Pročitaj više

Jelisava Kalezić: Dosljedna neutralnost (kolumna)

Protivim se ulasku Crne Gore u NATO. Mnogo je razloga tome. Prvo, jedna uvredljiva neravnoteža koja je nametnuta: zvanične institucije države koje plaćamo mi, građani, promovišu ulazak zemlje u NATO, i to kao nešto što je podrazumijevajuće. Lobisti za NATO dobijaju i novac od nas, još uvijek brojnijih, koji smo … Pročitaj više

Pokret za neutralnost: Konjević priznao da NATO ucjenjuje države da postanu članice

Umjesto da se bavi ozbiljnim i nagomilanim problemima u ministarstvu koje vodi, od prekoračenja ovlašćenja policije u prošlonedjeljnom hapšenju mirnih demonstranata do šikane i diskriminacije onih koji zadovoljavaju zakonske uslove da steknu crnogorsko državljanstvo od strane zaposlenih u područnim jedinicama MUP-a, ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević se odvažio da besjeduje … Pročitaj više