Filip Kovačević: Sumrak ili svitanje Evrope (kolumna)

Neposredno pred krvavi raspad Jugoslavije, često je citirana izjava srpskog filozofa i književnika Radomira Konstantinovića „kriza je velika; naši izgledi su, dakle, veliki“. Tumačenje je bilo optimistično. Kriza znači mogućnost da se krene ispočetka, da se ponovo promiješaju karte, da se na osnovu ranijih negativnih iskustava, izgradi novi društveno-politički sistem … Pročitaj više

Filip Kovačević: Sistem vas laže (kolumna)

U utorak, 7. juna, održani su u Kaliforniji, američkoj saveznoj državi sa najvećim brojem glasača, tzv. primarni izbori za demokratsku i republikansku predsjedničku nominaciju. Dok je na strani Republikanaca Donald Tramp već bio sakupio dovoljan broj delegata da bude izabran za zvaničnog kandidata na konvenciji u julu, kod Demokrata se … Pročitaj više

Press konferencija čelnika Pokreta za neutralnost sa poslanicima Bundestaga

Po­sla­ni­ci Bun­de­sta­ga Alek­san­der Neu i In­ge He­ger po­ru­či­li su ju­če da Cr­na Go­ra ne tre­ba da po­sta­ne čla­ni­ca NA­TO, a da od­lu­ku o to­me tre­ba da do­ne­su gra­đa­ni na re­fe­ren­du­mu. Pred­stav­ni­ci nje­mač­ke lje­vi­ce (Di Lin­ke) po­ru­či­li su da će po­dr­ža­ti sve ak­tiv­no­sti su­bje­ka­ta ko­ji se za­la­žu za ne­u­tral­nost Cr­ne Go­re … Pročitaj više

Filip Kovačević: Varufakis u San Francisku (kolumna)

Kada je T.S. Eliot napisao čuvene stihove o aprilu kao „najokrutnijem“ mjesecu, očigledno nije imao u vidu ni Kaliforniju ni San Francisko. April u San Francisku je mjesec pun svježine i zelenila, vedrih prijatnih popodneva, večernjih zabava na otvorenom i glasina o novim softver aplikacijama i hardver izumima. Uostalom, u … Pročitaj više

Marko Milačić: Potpisivanje protokola o pristupanju NATO-u nelegitiman i nedemokratski akt

Imajući u vidu stav većine građana Crne Gore koji se zalažu za mirnodopsku politiku baziranu na konceptu neutralnosti i neučestvovanja u sukobima blokova, današnje potpisivanje protokola o pristupanju NATO savezu je nelegitimni akt, koji nema utemeljenje u narodnoj volji, saopštio je Marko Milačić, izvršni direktor Pokreta za neutralnost Crne Gore. „Riječ je o … Pročitaj više

Filip Kovacevic: Eastern Europe’s Ominous Path to Fascism

Bureaucratic structures literally swallow human lives like brutal hungry monsters. That is especially the case with military and intelligence structures. The stronger the state bureaucracy, the more damage is done to individual conscience and collective liberty. The Great Powers are the champions of destruction whether they identify themselves as the … Pročitaj više