Pokret za neutralnost: Otvoreno pismo Filipa Kovačevića američkim senatorima

Ugledni američki Komitet za saradnju Istoka i Zapada sa sjedištem u Njujorku objavio je na svom sajtu otvoreno pismo prof. dr Filipa Kovačevića, predsjednika UO Pokreta za neutralnost Crne Gore i gostujućeg profesora Univerziteta San Franciska, upućeno američkim senatorima u kojem Kovačević navodi četiri razloga zbog kojih američki Senat ne treba da ratifikuje NATO protokol sa Crnom Gorom. Razlozi koje Kovačević elaborira u svom pismu su nedostatak demokratije u Crnoj Gori, nepoštovanje većinske volje crnogorskih građana i građanki za organizovanjem referenduma o članstvu u NATO-u, kao i posljedice koje nametanje NATO-a kao jedinog spoljnopolitičkog orijentira ima po unutrašnju političku i društvenu stabilnost Crne Gore. Kovačević takođe podvlači da će SAD, sa strateške i finansijske tačke gledišta, u srednjem i dužem roku, više izgubiti nego što će dobiti članstvom Crne Gore u NATO.

Podsjećamo da su članovi Upravnog odbora ove organizacije bivši visoko-pozicionirani američki političari i ambasadori, kao i ugledni univerzitetski profesori međunarodnih odnosa.

Tim Pokreta

Pismo prof.dr Filipa Kovačevića možete pročitati na ovom linku:

http://eastwestaccord.com/four-reasons-not-approve-nato-protocol-montenegro-filip-kovacevic-phd/