Stefan Đukić

11403401_10206662308183582_3774984927488425936_n

 

Stefan Đukić
Izvršni direktor NVO „Pokret za neutralnost Crne Gore“
Executive Director, NGO „Movement for Neutrality of Montenegro“

 

Biografija: Rođen 1986. godine u Baru (Crna Gora)
Biography: Born in 1986. in Bar (Montenegro)
Obrazovanje: Osnovne studije na Filozofskom fakultetu Beogradskog Univerziteta, smjer: Filozofija, diplomirao 2011. godine sa radom “Hegelovo shvatanje razvoja u istoriji” stečeno zvanje: diplomirani filozof
Gimnazija “Niko Rolović”, Bar, smjer: opšti (2001-2005)
Education: Graduated from Belgrade University, Faculty of Philosophy, direction: philosophy, with thesis “Hegel’s understanding of progress in history  title: graduated philosopher (2011)
High school “Niko Rolović”, Bar direction: general (2001-2005)
Pozicije: Pripravnik na poziciji profesora filozofije, etike, građanskog obrazovanja i istorije religije u gimnaziji “Niko Rolović” u Baru (2012-2013)
Učesnik više filozofskih konferencija u Grčkoj, Srbiji i Crnoj Gori
Autor i voditelj radio emisije Glasom Protiv Negativnog koja se emituje na radiju Bar (2015)
Positions: Apprentice in high school “Niko Rolović“ for position of professor of philosophy, ethics, civic education and history of religion (2012-2013)
Participant of numerous philosophical conferences in Greece, Serbia and Montenegro
Creator and host of radio talk show “Glasom Protiv Negativnog” (Vocal against negativity) which airs on Radio Bar (2015)
Oblasti istraživanja: Filozofija istorije, filozofija egzistencije, politička filozofija
Fields: Philosophy of history, philosophy of existence, political philosophy
Publikacije: Autor kolumni u dnevnim novinama “Vijesti”, “Dan”, na portalima “Kultura – B92.net” i Nova srpska politička misao”. Vodi lični filozofski blog “Protiv negativnog”
Publications: Author of a number of columns in the daily newspaper „Vijesti“ and „Dan“, on internet portal “Culture – B92.net” and “New Serbian political thought”. Author of personal philosophical blog “Against negativity”.
 Znanje jezika: Govori engleski i francuski jezik
Languages: English and French